Een accommodatie met een zakelijke luxueuze uitstraling die voldoet aan de strengste technische vereisten voor vergaderen. Dat betekent 4 Vergaderhamers voor het ss Rotterdam. Na een uitvoerige inspectie op 4 november 2016 heeft de congres- en vergaderclassificatie wederom het ss Rotterdam beoordeeld met 4 Vergaderhamers. Dit staat voor zakelijk hoog niveau. Door het schip zo goed mogelijk aan te passen aan de huidige vergadereisen heeft het ss Rotterdam een mooi concept neergezet. Want vergaderen op een authentiek schip is een aparte ervaring.

Congres- en vergaderclassificatie

De congres- en vergaderclassificatie is een systeem waarbij door middel van een aantal vergaderhamers, variërend van 1 tot en met 5, de kwaliteit en capaciteit van een congresbedrijf worden aangegeven. Het register telt momenteel meer dan 125 accommodaties en 16 erkende congresorganisatiebureaus.

Voor de congres- en vergaderclassificatie komen accommodatieverschaffers (congres- en vergaderaccommodaties) in aanmerking. Zij kunnen classificatie aanvragen en aan de hand van een aantal criteria wordt beoordeeld of zij als vergader- of als congresaccommodatie en met hoeveel vergaderhamers worden geclassificeerd.

Bij classificatie wordt het bedrijf ingeschreven in een register en mag het zich afficheren als geclassificeerd congresbedrijf. De classificatie is voor onbepaalde tijd geldig. Eenmaal per vier jaar wordt getoetst of het geclassificeerde bedrijf nog aan de gestelde normen voldoet. Op deze wijze blijft de kwaliteit gewaarborgd.